Tarieven schooljaar 2017/2018

Informatie Lesseizoen en Betalingen

Het lesseizoen bestaat uit minimaal 38 en maximaal 40 lesweken. Aanmelden gebeurt voor de resterende lessen in het lopende lesseizoen met de mogelijkheid om per leskwartaal de lessen op te zeggen (zie algemene voorwaarden). Betaling van het lesgeld geschiedt in 4 gelijke termijnen per SEPA automatische incasso.

Bekijk alle les-, vakantie-, en feestdagen.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is eenmalig € 15,-. Direct na het aanmelden via het online aanmeldformulier wordt je doorgestuurd naar de betaalmogelijkheid voor het inschrijfgeld.

DATA SEPA AUTOMATISCHE INCASSO

ca.1 september 2017
ca. 15 november 2017
ca. 1 februari 2018
ca. 15 april 2018

OPZEGGEN VOOR:

1 augustus 2017
15 oktober 2017
1 januari 2018
15 maart 2018