Voor- en achternaam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

e-mailadres waar de aanmeldingen op binnen moeten komen (verplicht)

Instrument(en) waarin je lesgeeft (verplicht)

Adres leslocatie (verplicht)

Korte biografie van jou als docent (verplicht)

Welke tarieven wil je vermelden (verplicht)
Musicentral tarievenEigen Tarieven

Lesvormen en eventuele eigen tarieven (verplicht)

Welke Algemene Voorwaarden wil je vermelden (verplicht)
Algemene Voorwaarden MusicentralEigen Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (alleen als die van Musicentral niet gebruikt worden)

Foto, het liefst in de opstelling zoals het voorbeeld. Ik werk eventueel de achtergrond bij. (verplicht)

Eventuele extra opmerkingen